Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να τοποθετήσω τη Μεμβράνη VentureShield;

  • Ιδανικά, μέσα σε 6 μήνες από την αγορά του αυτοκινήτου ή προτού προκληθούν μεγάλες ζημιές. Η πρόληψη εδώ είναι προτιμότερη από την επισκευή. Επομένως, όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο!

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας