Ποια είναι η διάρκεια ζωής της Μεμβράνης;

  • Εφόσον δεν γρατσουνιστεί ή δεν υποστεί μεγάλη καταστροφή (είναι Μεμβράνη Προστασίας Χρώματος, επομένως αν την ξύσεις σε έναν τοίχο, η Μεμβράνη μπορεί να καταστραφεί αλλά η βαφή από κάτω πρέπει να παραμείνει ανέπαφη) εύκολα θα διαρκέσει για χρόνια. Αν χρειαστεί, μπορείς να αντικαταστήσεις ένα μεμονωμένο κομμάτι.

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας