Ποια είναι η διάρκεια ζωής της Μεμβράνης;

  • Εφόσον η εφαρμογή και η συντήρηση της μεμβράνης γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της 3Μ, εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια και αποδεκτή υφή για περίπου 3 χρόνια ή 58.000χλμ (όποιο έρθει πρώτο). Στο συγκεκριμένο διάστημα είναι ασφαλής και η αφαίρεση της μεμβράνης από την εγγύηση τοποθέτησης.

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας