Ποια είναι η αντοχή της Μεμβράνης στις καιρικές συνθήκες;

  • Οι Μεμβράνες Αλλαγής Χρώματος είναι φτιαγμένες και ελεγμένες να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες. Μπορείς να επιμηκύνεις τη διάρκεια ζωής της Μεμβράνης πάνω στο αυτοκίνητο σου σταθμεύοντας σε κλειστό πάρκινγκ, όποτε είναι δυνατόν, καθώς και ακολουθώντας τα βήματα για τον σωστό καθαρισμό. 

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας