Μπορώ να εγκαταστήσω τη Μεμβράνη μόνος μου;

  • Όχι. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, η υφή και η διάρκεια ζωής της μεμβράνης και της εφαρμογής, είναι πολύ σημαντικό η εφαρμογή να πραγματοποιείται από έμπειρο εφαρμοστή πιστοποιημένο και εκαπαιδευμένο από την 3Μ .

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας