Μπορεί να αφαιρεθεί η Μεμβράνη;

  • Ναι. Όταν αφαιρείται μέσα στην περίοδο ισχύος της εγγύησης της 3M, πρέπει το αποτέλεσμα να είναι τελείως καθαρό. Αν παραμείνουν υπολείμματα, μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν. Προτείνουμε την επαγγελματική αφαίρεση από Εξουσιοδοτημένο & Πιστοποιημένο Εφαρμοστή.

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας