Θα αλλοιώσει η Μεμβράνη το χρώμα του αυτοκινήτου μου;

  • Η αφαίρεση της Μεμβράνης μέσα στην περίοδο ισχύος της εγγύησης είναι σχεδόν απίθανο να προκαλέσει κάποια ζημιά. Τα σημεία που ήταν καλυμμένα με Μεμβράνη μπορεί να είναι πιο γυαλιστερά από τα υπόλοιπα, που δεν είχαν προστατευτεί.

Βρείτε έναν πιστοποιημένο εφαρμοστή κοντά σας