Χρήση Ηλεκτρονικών Στηθοσκοπίων


  • Κοντινό πλάνο του κώδωνα και των στοιχείων ελέγχου του 3M Littmann Electronic Στηθοσκοπίου 3200.

    Μην χάνετε τους ήχους που πρέπει να ακούτε.

    Τα 3M™ Littmann® Electronic Ηλεκτρονικά Στηθοσκόπια 3100 και 3200 είναι λίγο πιο πολύπλοκα στη χρήση τους από τα μηχανικά στηθοσκόπια Littmann. Αν όμως αφιερώσετε λίγα λεπτά στην εκμάθηση των χαρακτηριστικών αυτών των εργαλείων, θα απολαύσετε με μια εξαιρετική εμπειρία στηθοσκόπησης.

    Το Bluetooth® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ TO BRAND 3M™ LITTMANN®
Τα 3M, Littmann, το L, το λογότυπο της Littmann, τα Master Cardiology, Cardiology IV, Master Classic II, Classic III και το σχήμα του κώδωνα του στηθοσκοπίου αποτελούν εμπορικά σήματα της 3M.
Το Bluetooth αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG. Το Java αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Oracle.
Αλλαγή Τοποθεσίας
Ελλάδα - Ελληνικά