Επερχόμενες Εκδηλώσεις Στηθοσκοπίων


 • Γιατρός που φορά ένα 3M Littmann Cardiology III Στηθοσκόπιο.

  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας

  Συνέδριο της ESC
  26 - 30 Αυγούστου 2017 I Βαρκελώνη, Ισπανία

 • Γιατρός που φορά ένα 3M Littmann Cardiology III Στηθοσκόπιο.

  Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία

  Συνέδριο της ERS
  07 - 13 Σεπτεμβρίου 2017 I Μιλάνο, Ιταλία


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ TO BRAND 3M™ LITTMANN®
Τα 3M, Littmann, το L, το λογότυπο της Littmann, τα Master Cardiology, Cardiology IV, Master Classic II, Classic III και το σχήμα του κώδωνα του στηθοσκοπίου αποτελούν εμπορικά σήματα της 3M.
Το Bluetooth αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG. Το Java αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Oracle.
Αλλαγή Τοποθεσίας
Ελλάδα - Ελληνικά