3Μ HELLAS

Πολιτική Ιδιωτικότητας της 3M για το Διαδίκτυο

Διεθνής Πολιτική Ιδιωτικότητας της 3M για το Διαδίκτυο

 

 • Η 3M σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα. Αυτή η πολιτική συνοψίζει ποιες πληροφορίες που συνιστούν προσωπικά δεδομένα και λοιπές πληροφορίες μπορούμε να συλλέγουμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών σας.

 • Διεθνής Πολιτική Ιδιωτικότητας της 3M για το Διαδίκτυο

  Η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων αποτελεί Πολιτική της 3Μ. Αυτή η υποχρέωση αντικατοπτρίζει την αξία που προσδίδουμε στην απόκτηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και άλλων που μοιράζονται τις προσωπικές πληροφορίες τους με μας.

  Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους τους οποίους χειρίζεται η 3M ή λειτουργούν για λογαριασμό της και περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές μονάδες της 3M παγκοσμίως (η καθεμία αποτελεί ένα “δικτυακό τόπο της 3M”).

 • Δηλώσεις Προστασίας της Ιδιωτικότητας για τους Δικτυακούς Τόπους

  Αν και αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους διαδικτυακούς τόπους της 3M γενικά, κάθε διαδικτυακός τόπος της 3M έχει διαφορετικό σκοπό και διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Εάν απαιτούνται πρόσθετες ή διαφορετικές κοινοποιήσεις όσον αφορά έναν συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο της 3Μ, θα παράσχουμε αυτές στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο ή σε ξεχωριστή δήλωση προστασίας της ιδιωτικότητας που θα κοινοποιείται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Κάθε μεμονωμένη κοινοποίηση ή δήλωση πολιτικής στο δικτυακό τόπο της 3M συμπληρώνει και τροποποιεί την παρούσα Πολιτική.

 • Περιορισμοί κατά τη Συλλογή, Χρήση και Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών

  Στον βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η 3Μ θα προβαίνει στις εξής ενέργειες κατά το στάδιο της συλλογής προσωπικών πληροφοριών από τους διαδικτυακούς τόπους της:

  • Παροχή έγκαιρης και επαρκούς ενημέρωσης γύρω από τις πρακτικές της που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα.

  • Συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών μόνο κατόπιν ρητής ή τεκμαιρόμενης συγκατάθεσής σας, ανάλογα με το εάν πρόκειται για ευαίσθητες ή μη προσωπικές πληροφορίες, με τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις και με άλλους παράγοντες.

  • Συλλογή προσωπικών πληροφοριών μόνο για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα είναι συναφείς, επαρκείς και δεν θα υπερβαίνουν τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

  • Επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά συλλεγεί ή για σκοπούς για τους οποίους έχετε μεταγενέστερα συναινέσει.

  • Λήψη των συναλλακτικώς θεμιτών μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι επαρκείς, ακριβείς, πλήρεις και, όπου απαιτείται, ενημερωμένες για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

  • Αποφυγή της χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς να σας δίνεται η δυνατότητα να εναντιωθείτε στην ενέργεια αυτή («οpt out»).

  • Λήψη των απαραίτητων μέτρων, συμβατικών ή μη, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτους ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ενδοεταιρικής διαβίβασης.

 • Πληροφορίες Συλλεγόμενες στους Διαδικτυακούς Τόπους της 3Μ και Χρήση Αυτών

  Όταν προσπελάζετε και χρησιμοποιείτε έναν δικτυακό τόπο της 3M, υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς:

  1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

  Η 3Μ συλλέγει πληροφορίες που αποστέλλονται σε μας αυτόματα από τον περιηγητή σας. Ενδεικτικά οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του δικού σας παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, το όνομα του λειτουργικού σας συστήματος (όπως Macintosh® ή Windows®) και το όνομα ή την έκδοση του περιηγητή σας (όπως Internet Explorer® ή Safari®). Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλoύμε ελέγξτε τον περιηγητή σας εάν επιθυμείτε να μάθετε τι πληροφορίες στέλνει ο περιηγητής σας ή πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις σας.

  Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τους τόπους μας και να τους καταστήσουμε πιο συμβατούς με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες μας μέσω του διαδικτύου.

  2. Πληροφορίες που Συλλέγονται Τοποθετώντας ένα «Cookie» στον Υπολογιστή Σας

  Η 3M δύναται να λαμβάνει πληροφορίες για εσάς εγκαθιστώντας μία «ετικέτα» στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η ετικέτα αυτή ονομάζεται «cookie».

  Όλοι οι δικτυακοί τόποι της 3M χρησιμοποιούν «cookies περιόδου λειτουργίας». Ένα «cookie περιόδου λειτουργίας» χρησιμοποιείται για να επισημάνει τον υπολογιστή σας με ένα μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από υπολογιστή, όταν προσπελάζετε τον δικτυακό μας τόπο. Το «cookie περιόδου λειτουργίας» δεν προσδιορίζει την ταυτότητά σας και λήγει μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιούμε «cookies περιόδου λειτουργίας» προκειμένου να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους δικτυακούς μας τόπους – ποιες σελίδες επισκέπτονται, ποιους συνδέσμους χρησιμοποιούν και πόσο χρόνο διαρκεί η επίσκεψή τους σε κάθε σελίδα. Αναλύουμε αυτές τις πληροφορίες (γνωστές ως «δεδομένα περιήγησης») με στατιστικές μεθόδους για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επισκεπτών και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα των δικτυακών μας τόπων.

  Ορισμένοι δικτυακοί τόποι της 3M χρησιμοποιούν επίσης «μόνιμα cookies». Αυτά τα cookies δεν λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αντιστοιχίζοντας τον υπολογιστή σας με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε μία βάση δεδομένων με τις προηγούμενες επιλογές και προτιμήσεις σας και, σε περίπτωση που αυτές οι επιλογές ή προτιμήσεις χρειαστεί να συλλεχθούν ξανά, παρέχονται σε εμάς αυτόματα, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και κόπο. Για παράδειγμα, αφού κάνετε μια αγορά, εάν αποφασίσετε να κάνετε άλλη μια αγορά, η διεύθυνση αποστολής θα έχει διατηρηθεί και εσείς θα πρέπει απλώς να την επιβεβαιώσετε. Εάν ένας δικτυακός τόπος της 3M χρησιμοποιεί «μόνιμα cookies» θα σας ενημερώσουμε σχετικά στη Δήλωση Ιδιωτικότητας που αναρτάται στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

  Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να αποκλείει τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν ένα cookie τοποθετείται στον υπολογιστή σας. Μολονότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδέχεστε τα cookies όταν επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο της 3M, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αποκλείει τα cookies μας.

  3. Πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά

  Η 3M συλλέγει τις πληροφορίες που εκούσια και εθελοντικά παρέχετε προκειμένου να επωφεληθείτε από μια δυνατότητα ή να συμμετάσχετε σε μια δραστηριότητα σε ένα διαδικτυακό τόπο της 3M. Για παράδειγμα, η 3M μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες σας προκειμένου να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν συμπληρώνετε μια έρευνα, ή όταν μας ζητάτε πληροφορίες σχετικά με κάποιο προϊόν, μας υποβάλλετε μια ερώτηση ή μας στέλνετε email με σκοπό να λάβετε απάντηση. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών.

  Η 3M χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας μόνο για τους λόγους για τους οποίους τις παρέχετε. Για παράδειγμα, εάν παρέχετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δηλώνοντας ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletters), χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να παραδίδουμε τις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις ενημερώσεις που ζητάτε.
  Πολλοί από τους διαδικτυακούς τόπους της 3M σας επιτρέπουν να επιλέγετε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σας ζητάμε να υποδείξετε τις επιλογές σας στο χρόνο και στη σελίδα όπου παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

  Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε στους διαδικτυακούς τόπους της 3M για διάφορους επιχειρηματικούς λόγους όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η πρόληψη απάτης, η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ή η παροχή σε σας και την επιχείρησή σας των πληροφοριών και των προσφορών που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορούμε επίσης να αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες που συνιστούν προσωπικά δεδομένα και να χρησιμοποιήσουμε τις υπόλοιπες για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς λόγους.

 • Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών

  Η 3M δεν θα πωλεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους διαδικτυακούς τόπους της σε μεσίτες καταλόγων διευθύνσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

  Η 3M μπορεί να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλες επιχειρησιακές μονάδες της 3Μ. Όταν γίνεται αυτό, αυτές οι άλλες επιχειρησιακές μονάδες της 3Μ θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά (ή με τους οποίους συγκατατεθήκατε στη συνέχεια).

  Η 3M μπορεί επίσης να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών. Αυτοί οι τρίτοι απαιτείται να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες που μοιραζόμαστε με αυτούς μόνο για να εκτελούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας και να επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες ως αυστηρά εμπιστευτικές σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 3M μπορεί να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας, όπως διανομείς. Όταν γίνεται αυτό, θα απαιτούμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να χρησιμοποιούν αυτές τις προσωπικές πληροφορίες κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά (ή τους οποίους συγκατατεθήκατε στη συνέχεια) και μόνο όταν επιτρέπεται βάσει της παρούσας Πολιτικής, οποιωνδήποτε εφαρμοστέων δηλώσεων προστασίας της ιδιωτικότητας της χώρας ή του διαδικτυακού τόπου, και όλων των εφαρμοστέων νόμων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

  Σε ορισμένες περιορισμένες περιστάσεις μπορούμε να μοιραζόμαστε ή να διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες προς ανεξάρτητους τρίτους. Για παράδειγμα, μπορούμε να παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σε έναν τρίτο (i) μετά από αίτημά σας, (ii) προς συμμόρφωση με νόμο ή δικαστική απόφαση, (iii) για διερεύνηση πιθανού αδικήματος, όπως η κλοπή ταυτότητας, (iv) σε σχέση με την πώληση, την αγορά, τη συγχώνευση, την αναδιοργάνωση, την εκκαθάριση ή τη διάλυση της 3M ή μιας επιχειρησιακής μονάδας της 3Μ, ή (v) κάτω από παρόμοιες περιστάσεις. Εάν λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

  Πολλοί από τους διαδικτυακούς τόπους της 3M σας επιτρέπουν να επιλέγετε την κοινοποίηση ή/και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σας ζητάμε να υποδείξετε τις επιλογές σας κατά τον χρόνο και στη σελίδα όπου παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

 • Ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών σας

  Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της 3Μ ή σε βάσεις δεδομένων που διατηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας. Οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις δεδομένων αποθηκεύονται σε servers που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Η 3M λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών σας πληροφοριών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ασφαλή τεχνολογία για να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου.

  Περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες σε εκείνους που έχουν επιχειρησιακή ανάγκη προς τούτο. Αν και χρησιμοποιούμε μέτρα ασφάλειας για να βοηθήσουμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, κακή χρήση ή αλλοίωση, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής ή ελεύθερη σφαλμάτων. Η 3M δεν θα είναι υπεύθυνη για τις παραβιάσεις της ασφάλειας πέρα του εύλογου ελέγχου μας.

 • Πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες

  Μπορείτε να αναθεωρείτε, να διορθώνετε και να ενημερώνετε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε μας μέσω ενός διαδικτυακού τόπου της 3Μ με τη χρήση των μηχανισμών ανατροφοδότησης που παρέχονται σε ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο της 3Μ, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email , ή γράφοντας σε μας στη διεύθυνση 3M Hellas MEPE, Κηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι.
  Yπόψιν Tμήματος: Business Conduct & Compliance

 

 • Διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών

  Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας πληροφοριών θα ποικίλει και θα εξαρτάται από το σκοπό και τη χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Υπάρχουν νομικές απαιτήσεις να διατηρούμε ορισμένους τύπους δεδομένων για καθορισμένες περιόδους. Διαφορετικά, θα διατηρούμε τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

 • Παιδιά και Γονείς

  Οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι της 3M δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Η 3M δεν ζητά εσκεμμένα ούτε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ή για τα παιδιά στους διαδικτυακούς της τόπους εκτός εάν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 • Ερωτήσεις για την Παρούσα Πολιτική ή τις δηλώσεις μας περί ιδιωτικότητας

  Εάν έχετε ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική ή για δήλωση προστασίας της ιδιωτικότητας μιας χώρας ή ενός διαδικτυακού τόπου ή για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή γράφοντάς μας στη διεύθυνση

  3M Company, Business Conduct and Compliance
  3M Center 220-11W-02
  St. Paul, MN 55144-1000

 • Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική και στις δηλώσεις μας περί Ιδιωτικότητας

  Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα κοινοποιούνται στον τόπο αυτό. Η 3M διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική και οποιεσδήποτε δηλώσεις ιδιωτικότητας για τους δικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις θα ισχύουν μόνο για τις προσωπικές πληροφορίες που θα συλλέγουμε μετά την κοινοποίηση της εκάστοτε αλλαγής στον παρόντα ιστότοπο.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Οι μάρκες που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν εμπορικά σήματα της 3M.